Με την DAVLAS & PaRtners το τμήμα Marketing μιας εταιρείας αποκτά έναν έμπειρο γνώστη της αγοράς. Μαθαίνει ποιες είναι οι ανάγκες του αγοραστικού κοινού, ποιες οι ελλείψεις του και ποια η συμπεριφορά του. Τμηματοποιεί και ερευνά την αγορά, αποκωδικοποιεί και υπολογίζει τον ανταγωνισμό, σχεδιάζει και επιβλέπει το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας. Η προβολή του πελάτη στοχεύει στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Το ολοκληρωμένο πακέτο παροχών μας περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας
  • Social Media Marketing
  • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
Γνώση και αξιοποίηση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας και προβολής.

Golden hall
Golden Hall

Με την DAVLAS & PaRtners το τμήμα Marketing μιας εταιρείας αποκτά έναν έμπειρο γνώστη της αγοράς.

Paul
Paul

Γραφείο Τύπου, Δημόσιες Σχέσεις, Event Planning, Marketing Consulting, Media Shop